บ้านสวยกรุ๊ป ร่วมสนับสนุนของรางวัล แก่งานลอยกระทงแข่งเรือต้นแบบ 8 ฝีพาย วัดนอก 61

 

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561

คุณเอกฉัตร พิชิตชลพันธ์ วิศวกรโครงการ
เป็นตัวแทน บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน)

มอบพัดลม จำนวน 2 เครื่อง เพื่อสนับสนุนเป็นของรางวัล งานลอยกระทงแข่งเรือต้นแบบ 8 ฝีพาย วัดนอก 61

โดยมีผู้แทนจากวัดราชบุรณะ ต.ท่ามะพลา อ.หลังสวน จ.ชุมพร เป็นผู้รับมอบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *