บ้านสวยกรุ๊ป ร่วมสนับสนุนของรางวัล แก่งานลอยกระทงแข่งเรือต้นแบบ 8 ฝีพาย วัดนอก 61

19 Nov
BSG Online 19/11/2018 0

 

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561

คุณเอกฉัตร พิชิตชลพันธ์ วิศวกรโครงการ
เป็นตัวแทน บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน)

มอบพัดลม จำนวน 2 เครื่อง เพื่อสนับสนุนเป็นของรางวัล งานลอยกระทงแข่งเรือต้นแบบ 8 ฝีพาย วัดนอก 61

โดยมีผู้แทนจากวัดราชบุรณะ ต.ท่ามะพลา อ.หลังสวน จ.ชุมพร เป็นผู้รับมอบ

Leave a Comment

บ้านเดียวบ้านแฝดทาวน์โฮม/โฮมออฟฟิศทาวน์เฮ้าส์