แจกน้ำบ้านสวยกรุ๊ป

บ้านสวยกรุ๊ปร่วมแจกน้ำงานสมโภชเรือพระบก อ.หลังสวน

แจกน้ำบ้านสวยกรุ๊ป

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน) ร่วมแจกน้ำแร่บ้านสวยกรุ๊ป แก่ประชาชนผู้ที่มาเข้าร่วมงานสมโภชเรือพระบก ณ บริเวณแม่น้ำหลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร

แจกน้ำบ้านสวยกรุ๊ป
แจกน้ำบ้านสวยกรุ๊ป
แจกน้ำบ้านสวยกรุ๊ป
แจกน้ำบ้านสวยกรุ๊ป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *