บ้านสวยกรุ๊ปร่วมงานบุญทอดกฐิน ณ วัดพ่วง อ.กาญจนดิษฐ์

    

บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน)

ร่วมแจกน้ำแร่บ้านสวยกรุ๊ป และผัดไทย
แก่พุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมงานบุญทอดกฐิน ณ วัดพ่วง อ.กาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยมีคุณฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการทอดกฐินในครั้งนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *