ถวายพุ่มผ้าป่า ณ บขส.

บ้านสวยกรุ๊ปร่วมกับเทศบาล ต.วัดประดู่ สมโภชเรือพนมพระพุ่มผ้าป่า

ถวายพุ่มผ้าป่า ณ บขส.

เมื่อ วันที่ 24 ตุลาคม 2561 ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน) ร่วมทำบุญติดพุ่มผ้าป่า เนื่องในงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่า 2561 ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมียอดเงินรวม จำนวน 4,680 บาท ทั้งนี้ ตัวแทนพนักงาน คุณณัฐวุฒิ กาญจนธนากุล คุณจิตติยา จิตนุกูล และคุณจิราวัฒน์ อรรถพร เป็นผู้ถวายพุ่มผ้าป่า ณ สถานีเดินรถสุราษฎร์ธานี  (บขส.)

ถวายพุ่มผ้าป่า ณ บขส.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *