บ้านสวยกรุ๊ปมอบน้ำแร่สนับสนุนโครงการ “ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน”

บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน)

มอบน้ำแร่บ้านสวยกรุ๊ปแก่เทศบาลต.วัดประดู่ สนับสนุนโครงการ “ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน”
เพื่อให้บริการจุดพักรถ แนะนำเส้นทาง และบริการเครื่องดื่มแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน ในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2562
ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562 ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลวัดประดู่

วันที่ 27 ธันวาคม 2561

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *