มอบน้ำ รพ สราญรมย์

บ้านสวยกรุ๊ปมอบน้ำดื่มสนับสนุนงาน เดิน-วิ่ง สวนสราญรมย์มินิมาราธอน ครั้งที่ 8

มอบน้ำ รพ สราญรมย์

วันศุกร์ ที่ 15 มีนาคม 2562

ส่วนการตลาด
บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน)

เป็นตัวแทนมอบน้ำดื่ม 30 โหล ให้แก่โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
ใช้สนับสนุนกิจกรรมเดิน-วิ่ง สวนสราญรมย์มินิมาราธอน ครั้งที่ 8
ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 17 มีนาคม 2562

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *