บริจาคเงินสนับสนุน สโมสรโรตารี

19 Oct
BSG Online 19/10/2017 0

บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด ร่วมบริจาคเงินสนับสนุน สโมสรโรตารีสุราษฎร์ธานี และสโมสรโรตารีศรีตาปี ในโครงการ“แบ่งฝันปันสุข” เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์มอบให้แก่ โรงพยาบาลศูนย์สุราษฎร์ธานี

บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด ร่วมบริจาคเงินสนับสนุน สโมสรโรตารีสุราษฎร์ธานี และสโมสรโรตารีศรีตาปี ในโครงการ “แบ่งฝันปันสุข” เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์มอบให้แก่ โรงพยาบาลศูนย์สุราษฎร์ธานี

Leave a Comment

บ้านเดียวบ้านแฝดทาวน์โฮม/โฮมออฟฟิศทาวน์เฮ้าส์