บริจาคเครื่องทำน้ำเย็น

บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฏร์ธานี) จำกัด บริจาคเครื่องทำน้ำเย็น สำหรับนักเรียนใช้ดื่มจำนวน 1 เครื่อง พร้อมน้ำแร่ธรรมชาติแบรนด์ “บ้านสวยกรุ๊ป” ให้แก่ โรงเรียนวัดทุ่งเซียด ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน คุณวิสิทธิ์ เอกเพ็ชร์ เป็นผู้รับมอบ

บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฏร์ธานี) จำกัด บริจาคเครื่องทำน้ำเย็น สำหรับนักเรียนใช้ดื่มจำนวน 1 เครื่อง พร้อมน้ำแร่ธรรมชาติแบรนด์ “บ้านสวยกรุ๊ป” ให้แก่ โรงเรียนวัดทุ่งเซียด ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน คุณวิสิทธิ์ เอกเพ็ชร์ เป็นผู้รับมอบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *