นำรายได้สู่ชุมชน-เงาะนาสาร

บ้านสวยกรุ๊ปอุดหนุนเงาะนาสาร นำรายได้สู่ชุมชน

เมื่อวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2561 บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน)

ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการนำรายได้สู่ท้องถิ่น ด้วยการอุดหนุนเงาะ จากเกษตรกรชุมชน อ.บ้านนาสาร

ถือเป็นแหล่งปลูกเงาะพันธุ์ โรงเรียนบ้านนาสารชั้นเลิศ มีคุณสมบัติ กรอบ ร่อน หวาน อร่อย โด่งดังไปทั่วโลก

ก่อเกิดเป็นงานเทศกาลชิมเงาะนาสาร ทุกปี ซึ่งปีนี้ จัดเป็นปีที่ 28 แล้ว

โดยการนำเงาะนาสาร มอบแก่หน่วยงานต่างๆ ดังนี้

– สำนักงานที่ดิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
– การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สุราษฎร์ธานี
– สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
– การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุราษฎร์ธานี

นำรายได้สู่ชุมชน-เงาะนาสาร
นำรายได้สู่ชุมชน-เงาะนาสาร
นำรายได้สู่ชุมชน-เงาะนาสาร
นำรายได้สู่ชุมชน-เงาะนาสาร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *