ธุรกิจโปร่งใส คนไทยใจสะอาด

การเสวนาเรื่อง “ธุรกิจโปร่งใส…..คนไทยใจสะอาด” โดยมีคุณพัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ กรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณและต่อต้านคอร์รัปชัน

เมื่อวันที่ 16 กันยายนที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมพรหมโยธี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช คุณพิริยะ ธานีรณานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด ในฐานะผู้บริหารองค์กรที่ได้รับรางวัลบรรษัทภิบาลดีเด่น ปี 2557

396-baansuay_580921_02002
395-baansuay_580921_02001

ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนาเรื่อง “ธุรกิจโปร่งใส…..คนไทยใจสะอาด” โดยมีคุณพัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ กรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณและต่อต้านคอร์รัปชัน หอการค้าไทย เป็นผู้ดำเนินการเสวนา

เนื้อหาของการเสวนากล่าวถึงการนำหลักบรรษัทภิบาลมาปรับใช้ในองค์กร ประโยชน์ที่ได้รับ อีกทั้ง ในการเสวนาคุณพิริยะยังได้กล่าวถึง การทำงานของครอบครัวบ้านสวยที่ยึดหลักบรรษัทภิบาลมาปรับใช้อย่างไรบ้างให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบอีกด้วย

ทั้งนี้ ผู้เข้าฟังการเสวนา ประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆ เช่น ผู้แทนจากป.ป.ช. ผู้แทนจากหอการค้า รวมถึงนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่ให้ความสนใจเข้าฟังเป็นจำนวนมาก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *