ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี

บริษัท บ้านสวยกรุ๊ปฯ ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสร้างศาลาปฎิบัติธรรม “พุทธทาสนุสรณ์” ณ วัดตระพังจิก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อร่วมสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรม “พุทธทานุสรณ์” ณ วัดตระพังจิก ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นสวนโมกขพลารามแห่งแรก ที่ท่านพุทธทาสภิกขุจำวัด ทางบริษัทฯ ขออนุโมทนาบุญสำหรับผู้ที่ร่วมทำบุญกุศลนี้ ขอให้ท่านจงมีความสุข ความเจริญ สมหวังดังที่ได้ตั้งใจทุกประการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *