ตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าเยี่ยมชมกิจการ “บ้านสวยกรุ๊ป”

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าเยี่ยมชมกิจการบริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ดร. สันติ กีระนันท์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคุณภัทรมน พิธุพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสรรหาและพัฒนาบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และทีมงาน พร้อม ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมกิจการบริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด

โดยมีคุณพิริยะ ธานีรณานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และคุณสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ที่ปรึกษาทางการเงิน ให้การต้อนรับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *