ตลาดช้าง ตลาดกลางสินค้าเกษตรภาคใต้

ตลาดช้าง ตลาดกลางสินค้าเกษตรภาคใต้

Market Changเป็นตลาดกลางสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรครบวงจรที่ยิ่งใหญ่ ทันสมัย และมุ่งสร้าง “ตลาดช้าง” ให้เป็นตลาดกลางสินค้าเกษตรที่สมบูรณ์แบบและใหญ่ที่สุดในภาคใต้ เสริมสร้างกลไกการตลาดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อความเข้มแข็งของภาคเกษตรกรรม เป็นศูนย์รวมสินค้าเกษตรอย่างครบครัน มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ตลาดช้าง ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกอันดามัน กม.18 เป็นบริเวณที่เป็นจุดนัดพบของเส้นทางที่วิ่งจากกรุงเทพ ไปภาคใต้ และจากอ่าวไทยไปฝั่งอันดามัน ซึ่งเป็นทำเลที่ดีที่สุดของภาคใต้ เหมาะสำหรับการกระจายสินค้าไป ทั่วภาคใต้ ฝั่งตรงข้ามของตลาดช้างเป็นที่ตั้งของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด (ศูนย์กระจายสินค้า ภาคใต้ในเครือเบียร์ช้าง) และมี บริษัทกรีนสปอต จำกัด บริษัทเสริมสุข จำกัด(มหาชน) บริษัทบุญรอดบริว เวอรี่ จำกัด และ อีกหลายโรงงานตั้งอยู่ในบริเวณนี้ไม่เกิน 1 กิโลเมตร ตลาดช้าง ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 200 ไร่ มุ่งสร้างตลาดช้างให้เป็นตลาดกลางสินค้าเกษตรที่สมบูรณ์แบบ และใหญ่ที่สุดในภาคใต้ ตลาดช้างกำลังดำเนินการพัฒนาปรับพื้นที่และเร่งดำเนินการ เพื่อให้เปิดบริการได้ภายในปี 2555 โดยออกแบบและจัดผัง แบ่งพื้นที่การค้าตามประเภทสินค้าเพื่อความสะดวกสบาย รวดเร็ว สำหรับค้าขาย จึงมี อาคารให้ 3 อาคาร ประกอบด้วย อาคารผัก อาคารตลาดสด อาคารผลไม้ตามฤดูกาล อาคารปลา อาคารดอกไม้ ขนมของแห้ง ฯลฯ โครงการบ้านสวยธานีสร้างชุมชนเพื่อรองรับการเติบโต โดยมีอาคารพาณิชย์โดยรอบตลาดช้าง เป็น ชุมชนและแหล่งการค้าเพื่อให้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้มาค้าขายได้อย่างยั่งยืน, บ้านเดี่ยวชั้นเดียว และมีทาวน์เฮ้าส์ ชั้นเดียว ให้เป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่พักอาศัยทุกรูปแบบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *