บ้านสวยกรุ๊ปและพันธมิตรช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมพื้นที่อำเภอพุนพิน

บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด ร่วมกับ สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย, RE-CU CEO รุ่น 1 และ2, โรงแรมร้อยเกาะและสุนันทากราฟฟิก ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมพื้นที่อำเภอพุนพิน และอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่าน บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด ร่วมกับสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย, RE-CU CEO รุ่น 1 และ2, โรงแรมร้อยเกาะและสุนันทากราฟฟิก ช่วยเหลือผู้ประสบอุทักภัยในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

549-บ้านสวย-2560-01-18-01002
548-บ้านสวย-2560-01-18-01001

โดยนายพิริยะ ธานีรณานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด, นายธัชกร แต้ศิริเวช กรรมการผู้จัดการ บริษัท รวมมิตรพร็อบเพอร์ตี้ จำกัด, นางสุพินท์ มีชูชีพ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลส์ (ประเทศไทย) จำกัด, ดร.ชเนศวร์ แสงอารยะกุล ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน), นายเจนต์ชัย ลิ้มวัฒนะกูร กรรมการผู้จัดการ บริษัท นารายณ์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

นายสันติ เหมศิริวัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรพระนคร จำกัด, นางสาวชุติมา จันนาป่า กรรมการผู้จัดการ อนิสสา คลินิก, นายสุรศักดิ์ พิมพะสิงห์ บริษัท นารายณ์ พร็อพเพอร์ตี้ และนายวรยุทธ กิตติอุดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท รุ่งกิจ เรียลเอสเตท จำกัด

เป็นตัวแทนในการนำถุงยังชีพ ซึ่งบรรจุ ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม และยาสามัญประจำบ้าน ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ ตำบลท่าข้าม ตำบลท่าสะท้อน ตำบลเขาหัวควาย อำเภอพุนพิน และพื้นที่ ม. 2 บ้านม่วงลีบ และหมู่ 10 บ้านปากฮาย ตำบลคลองสระ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ทั้งนี้ สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย และกองทัพบก มีโครงการที่จะช่วยเหลือในการสร้างที่อยู่อาศัยให้กับผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลาก ทำให้ที่อยู่อาศัยพังเสียหาย ในพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *