งานแข่งขันกีฬาพื้นบ้านประจำปี 2557

บ้านสวยกรุ๊ปฯ ร่วมสนันสนุนน้ำแร่ธรรมชาติ ในงานแข่งขันกีฬาพื้นบ้านประจำปี 2557 อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คณะผู้บริหาร และพนักงานบริษัท  บ้านสวยกรุ๊ป  จำกัด (สุราษฎร์ธานี)  ได้มอบน้ำแร่ธรรมชาติ “บ้านสวยกรุ๊ป” เพื่อสนับสนุน“งานแข่งขันกีฬาพื้นบ้านประจำปี 2557”  ให้แก่ กองอำนวยการและตำบลต่างๆ กว่า 9 ตำบล อาทิ   ต.ท่าขนอน, ต.บ้านยางในอำเภอ คีรีรัฐนิคม จังหวัด สุราษฎร์ธานี  ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2557

326-cats04
325-cats03

โดยมีหน่วยงานจากภาครัฐส่วนท้องถิ่น เยาวชน นักเรียน นักศึกษา(กศน.) พ่อค้า แม่ค้า ประชาชนทั่วไป กว่า 3, 000 คนเข้าร่วมงานแข่งขันกีฬาในครั้งนี้  ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการออกกำลังกาย กีฬา – กรีฑา นันทนาการและสร้างความสามัคคีในชุมชน

*** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด

โทรศัพท์  : 086-7539988

เว็บไซต์  :  www.baansuay.com

324-cats02
323-cats01

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *