งานประเพณีลอยกระทง 2557

บริษัท บ้านสวยฯ ร่วมสนับสนุนเงินรางวัล เนื่องในงานประเพณีลอยกระทงสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ประจำปี 2557

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน  2557 คณะผู้บริหารและพนักงาน  บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎรานี) จำกัด ร่วมกิจกรรมและสนับสนุนเงินรางวัล เนื่องในงานประเพณีลอยกระทงสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ประจำปี 2557 ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ ขบวนแห่กระทงใหญ่ พร้อมด้วยกิจกรรมการประกวดกระทงใหญ่ การประกวดธิดานพมาศ การแสดงของเด็กและเยาวชน ณ บริเวณท่าน้ำ ท.ร.ส. (ริมแม่น้ำตาปี) จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *