งานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

วันที่ 29 มีนาคม 2559 บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด เข้าร่วมงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โดยมอบศาลาเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียนจำนวน 1 หลัง แก่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จ. สุราษฎร์ธานี

437-baansuay_590418_e06001
440-baansuay_590418_e06004

วันที่ 29 มีนาคม 2559 บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด เข้าร่วมงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โดยมอบศาลาเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียนจำนวน 1 หลัง แก่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จ. สุราษฎร์ธานี

ตัวแทนพนักงานที่เข้าร่วมได้แก่ คุณจิตติยา จิตนุกูล ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ คุณอรอุมา ไชยทอง ผู้จัดการส่วนขาย (2) และ คุณวรรณพร ถนอม เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย เป็นตัวแทนเข้าร่วมงาน โดยมี คุณกล้าณรงค์ ยุติธรรม นายอำเภอกาญจนดิษฐ์ เป็นผู้รับมอบ

439-baansuay_590418_e06003
438-baansuay_590418_e06002

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *