ข้าร่วมกิจกรรม Bike for Mom

คุณพิริยะ ธานีรณานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมตัวแทนพนักงาน บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฏร์ธานี) จำกัด เข้าร่วมกิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคมที่ผ่านมา คุณพิริยะ ธานีรณานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมตัวแทนพนักงาน บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฏร์ธานี) จำกัด เข้าร่วมกิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ในงานนี้ บ้านสวยกรุ๊ป ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี คุณฉัตรป้อง ฉัตรภูติ ร่วมถ่ายภาพด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *