มณฑลทหารบกที่ 45 เข้ามอบเสื้อ

บ้านสวยกรุ๊ปสนับสนุนกิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตบอล มณฑลทหารบกที่ 45

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน) มอบงบประมาณสนับสนุนเพื่อจัดทำชุดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล แก่ชมรมทีมฟุตบอลกองบัญชาการควบคุม มณฑลทหารบกที่ 45 อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีคุณจิตติยา จิตนุกูล ผู้จัดการส่วนการตลาดเป็นตัวแทนมอบ

บ้านสวยกรุ๊ปมอบงบประมาณสนับสนุนเพื่อจัดทำชุดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
มณฑลทหารบกที่ 45 เข้ามอบเสื้อ

และในวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ชมรมทีมฟุตบอล กองบัญชาการควบคุม มณฑลทหารบกที่ 45 อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ได้เข้ามอบเสื้อกีฬา เพื่อแสดงความขอบคุณ บริษัทบ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี)จำกัด (มหาชน) ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณจัดทำชุดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล แก่ชมรมฟุตบอล โดย คุณสิรภัทร เวชพราหม พนักงานประชาสัมพันธ์และบริหารงานบุคคล เป็นผู้รับมอบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *