กิจกรรมแห่เรือพนมพระ 2559

กิจกรรมแห่เรือพนมพระ งานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าประจำปี 2559

490-บ้านสวย สฏ-2559-10-26-01004
490-บ้านสวย สฏ-2559-10-26-01003
490-บ้านสวย สฏ-2559-10-26-01002
490-บ้านสวย สฏ-2559-10-26-01001

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *