กิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

คุณประทัศน์ โอภาสพงศ์ ผู้อำนวยการโครงการพิเศษ บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฏร์ธานี) จำกัด เข้าร่วมงานกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 งาน 101 ปี 100 ใจ 100 บาง @สุราษฏร์ธานี ณ สวนสาธารณะเกาะลำพู

475-baansuay_590816_01003
474-baansuay_590816_01002
473-baansuay_590816_01001

วันที่  12  สิงหาคม  2559 คุณประทัศน์  โอภาสพงศ์ ผู้อำนวยการโครงการพิเศษ บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฏร์ธานี) จำกัด เข้าร่วมงานกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม  2559  งาน 101 ปี 100 ใจ 100 บาง @สุราษฏร์ธานี ณ สวนสาธารณะเกาะลำพู  อ.เมือง  จ.สุราษฏร์ธานี  จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งทางบริษัทยังให้การสนับสนุนน้ำแร่บ้านสวยกรุ๊ปในการจัดงานอีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *