การเคหะฯสนองนโยบายรัฐเดินหน้าโครงการ บ้านแลกบ้าน

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) เปิดเผยว่า กคช. ได้เดินหน้าในการพัฒนาที่อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องตามแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (2559-2579) ที่กำหนดกรอบในการสร้างที่อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้ให้ได้ 2,271,080 หน่วยโดยใช้กลยุทธ์ “สร้าง ซ่อม เซลล์” สร้าง คือ การดำเนินโครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2560 เช่น โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง โดยการก่อสร้างแปลง G หลังจากนั้น จะเริ่มเฟส2 ซึ่งอยู่ในขั้นพิจารณารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) คืบหน้าไปตามแผน คาดจะแล้วเสร็จในเดือนมิ.ย.ปี 2561 และดำเนินการหาเอกชนร่วมลงทุน (PPP) ในโครงการระยะที่ 3 และ 4 รองรับผู้อยู่อาศัยใหม่ 13,746 หน่วย โครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ จ.สงขลา และจ.ปัตตานี และขยายพื้นที่ไปยังหัวเมืองต่างๆ เช่น จ.อุดรธานี และ จ.นครพนม โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวรถไฟฟ้า (TOD) รวมถึงโครงการ ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ที่จะดำเนินการในพื้นที่ อ.บางละมุง พื้นที่ ต.ท่าตำหนัก จ.นครปฐม และ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ดร.ธัชพล กล่าวว่า โดยได้นำโมเดลทางการเงินสมัยใหม่เข้ามาใช้ในดำเนินงาน หรือ Leasehold Financial Model ซึ่งจะเริ่มจากการจัดตั้ง Leasing to Loan โดยนำ Model ทางการเงินสมัยใหม่มาใช้ในการดำเนินงาน เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองอีกทางหนึ่งด้วย และช่วยให้กคช.มีฐานะการเงิน และกำไรที่ดีขึ้น โดยวิธีการ กคช.จะขายสินทรัพย์ (บ้านเอื้ออาทร/เคหะชุมชน) และโอนสินทรัพย์เรียกร้องตามสัญญาเช่ากับ CEMCO (บริษัท จัดการทรัพย์สินและชุมชม จำกัด บริษัทลูกกคช.) ทำให้มีความคล่องตัว ซึ่งไม่ติดการเป็นรัฐวิสาหกิจ และทาง CEMCO ทำสัญญาเช่าซื้อกับลูกหนี้ และโอนสิทธิเรียกร้องตามสัญญาเช่าให้กับตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย(บตท.) และทาง CEMCO รับหน้าที่การให้บริการกับ บตท.

“วิธีนี้ จะช่วยให้กคช.มีสภาพคล่อง เพราะที่ผ่านมา การทำฟันด์ดิ้งต้องขอล่วงหน้าเป็นปี ไม่ใช่เครดิตเราไม่ดี และที่ผ่านมาการที่เราทำเอง ปล่อยเอง ทำให้กระทบต่อสภาพคล่องเพราะสภาพคล่องเรามีประมาณ 2,000-3,000 ล้านบาท แต่เมื่อเราเอาบริษัทลูกมาจับ โดยกคช.แบ็กอัพ เวลาไป ขอกู้ใคร ก็พร้อมให้เงิน 2-3 พันล้านบาท โดยไม่ต้องค้ำประกัน ช่วยให้เรื่องการขาย 6 เดือนสามารถโอนให้กับอยู่กับแบงก์ได้ แต่ถ้ารายไหนไม่ดี ลูกค้าก็อยู่กับเรา โดยเราให้เช่าอยู่ หรือ Lease to Rent ถ้าผิดนัด สามารถดำเนินการยึดได้ ต่างกับเช่าซื้อที่ต้องไปฟ้อง เพราะมีสัญญาเช่าอยู่ และเมื่อฐานะดี ค่อยมาดูเรื่องสินเชื่อ ซึ่งวิธีนี้ ทำให้ฐานะการเงินในปีงบประมาณ 60 ออกมาโดดเด่น มีกำไร 1,257 ล้านบาท และตั้งเป้าในปีงบประมาณ 2561ระดับ 2,000 ล้านบาท “ดร.ชัชพลกล่าว

ล่าสุด ทาง กคช. ได้นำนโยบายของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี มาสู่กระบวนการทำงานในเชิงที่เป็นรูปธรรม ภายใต้รูปแบบ Housing Agency ซึ่งแนวทางก็ไปตามกลยุทธ์ “สร้าง ซ่อม เซลล์” โดยส่วนแรกที่จะทำคือ โครงการ “บ้านแลกบ้าน” โดยกคช.จะเป็นตัวแทน (Agency) วิธีการ จะเปิดโอกาสให้ผู้อยู่อาศัยในบ้านเอื้ออาทร มาแลกบ้านของ กคช. ด้วยกัน ซึ่งส่วนต่างของราคา จะเข้าไปสู่กระบวนขอสินเชื่อกับธนาคารออมสิน และธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) โดยมีหลักทรัพย์เป็นตัวค้ำประกัน นั่นหมายความว่า มูลค่าหลักประกันจะสูงกว่าสินเชื่อที่ปล่อยไป แต่ถ้ากู้ไม่ผ่าน ก็สามารถนำโมเดล Leasing ที่กล่าวข้างต้นมาดำเนินการได้

สำหรับผู้มีรายได้น้อยที่ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อของสถาบันการเงินหลักได้ กคช. ได้เตรียมจัดตั้ง “กองทุนเพื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย” คล้ายๆ กองทุนเกษตรกร โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กคช. ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุงรายละเอียดให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น หลังจากนั้น จะนำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในเบื้องต้นวงเงินในกองทุนมีประมาณ 5,000 ล้านบาท

ที่มา : หนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *