การประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

19 Oct
BSG Online 19/10/2017 0

บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี ) จำกัด ได้รับเกียรติในการจัดสถานที่ประชุม การประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

424-baansuay_590418_02001
427-baansuay_590418_02004

วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา บ้านสวยกรุ๊ป ได้รับเกียรติในการจัดสถานที่ประชุม การประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง (นางพรรณขนิตตา บุญครอง) โดยมีหน่วยงานสำคัญต่างๆ เข้าร่วม ได้แก่ สำนักงานคลัง สำนักงานสรรพากร สำนักงานสรรพสามิต กรมมธนารักษ์ ศุลกากร รวมถึงธนาคารของรัฐ เข้าร่วมกว่า 20 หน่วยงาน

426-baansuay_590418_02003
425-baansuay_590418_02002

นอกจากนั้น คุณเบญจมาภรณ์ สัญโญชน์วิทย์ คลังเขต 8 สำนักงานคลังเขต ๘ จังหวัดสุราษฎร์ธานี กระทรวงการคลัง ให้เกียรติเยี่ยมฝ่ายบัญชีและการเงิน ณ ชั้น 2 สำนักงานบ้านสวยกรุ๊ปอีกด้วย

Leave a Comment

บ้านเดียวบ้านแฝดทาวน์โฮม/โฮมออฟฟิศทาวน์เฮ้าส์