บ้านสวยกรุ๊ปร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล สี่สมาน ครั้งที่ 2 เดินวิ่งวิถีไทย เพื่อผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศ

      วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 คุณพิริยะ ธานีรณานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำคณะพนักงาน บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล สี่สมาน ครั้งที่ 2 เดินวิ่งวิถีไทย เพื่อผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศ สานต่อปณิธาณ สมานสามัคคี ส่งต่อกำลังใจเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง ชิงถ้วยพระราชทาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี รายได้ทั้งหมดสมทบทุน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งด้อยโอกาส พร้อมกันนี้ บ้านสวยกรุ๊ป ได้รับเกียรติให้การต้อนรับ ท่านประธานการแข่งขัน พลอากาศตรี นายแพทย์สันติ ศรีเสริมโภค ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านบริการทางการแพทย์ อีกด้วย

Read More