บ้านสวยกรุ๊ป ร่วมสนับสนุนของรางวัล แก่งานลอยกระทงแข่งเรือต้นแบบ 8 ฝีพาย วัดนอก 61

  วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 คุณเอกฉัตร พิชิตชลพันธ์ วิศวกรโครงการ เป็นตัวแทน บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน) มอบพัดลม จำนวน 2 เครื่อง เพื่อสนับสนุนเป็นของรางวัล งานลอยกระทงแข่งเรือต้นแบบ 8 ฝีพาย วัดนอก 61 โดยมีผู้แทนจากวัดราชบุรณะ ต.ท่ามะพลา อ.หลังสวน จ.ชุมพร เป็นผู้รับมอบ

Read More