บ้านสวยกรุ๊ป ร่วมทอดกฐิน ณ วัดทุ่งกง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

       วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 คุณพิริยะ ธานีรณานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน) ร่วมกับพี่น้องพุทธศาสนิกชน ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดทุ่งกง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อนำปัจจัยถวายแก่วัด สร้างศาลาคู่เมรุ สำหรับใช้ในพิธีกรรมทางศาสนา

Read More

บ้านสวยกรุ๊ปร่วมงานบุญทอดกฐิน ณ วัดพ่วง อ.กาญจนดิษฐ์

     บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน) ร่วมแจกน้ำแร่บ้านสวยกรุ๊ป และผัดไทย แก่พุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมงานบุญทอดกฐิน ณ วัดพ่วง อ.กาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีคุณฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการทอดกฐินในครั้งนี้

Read More

บ้านสวยกรุ๊ปร่วมงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าประจำปี 2561

วันพฤหัสบดี ที่ 25 ตุลาคม 2561  บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณพานิชย์ กลับแก้ว รักษาการผู้อำนวยการสายก่อสร้าง เข้าร่วมงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่า  ประจำปี 2561 ร่วมกับเทศบาลตำบลวัดประดู่ เพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบต่อไป ทั้งนี้ บริษัทได้ร่วมขบวนแห่เรือพนมพระของวัดสุนทรนิวาส โดยปีนี้พิธีชักลากพระเริ่มต้นที่ ถนนหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี เคลื่อนขบวนไปยังถนนชนเกษม และไปสิ้นสุดที่ สะพานนริศ ริมแม่น้ำ จังหวัดสุราษฎร์ธานี Read More