5 ข้อดี ของการประเมินราคาหลักทรัพย์

รู้หรือไม่ ? การประเมินราคาหลักทรัพย์ ไม่เพียงแต่ ใช้ในการตัดสินใจลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านและที่ดินเท่านั้น แต่การประเมินราคาหลักทรัพย์ยังสามารถ นำไปใช้ในกิจกรรมทางการเงินอื่นๆ ได้อีกด้วย ลองไปดู 5 ข้อดี ของการประเมินราคาหลักทรัพย์กันเลยค่ะ 1.เพื่อการซื้อและขาย กำหนดราคาในการซื้อและขายหลักทรัพย์นั้นๆ ซึ่งจะมีหลักการประเมินที่เป็นมาตรฐานเพื่อให้การดำเนินการซื้อ และขายมีประสิทธิภาพ ราคาที่ประเมินได้ ขึ้นอยู่กับประเภทของหลักทรัพย์ ทำเลที่ตั้ง สภาพของหลักทรัพย์ และอื่นๆ ที่ผู้ประเมินระบุไว้ 2. เพื่อการกู้สินเชื่อและให้เครดิต ธนาคารจะประเมินราคาหลักทรัพย์เพื่อใช้เป็นหลักประกันในการกู้สินเชื่อที่จำเป็นต้องประเมินราคาหลักทรัพย์ก่อนการให้กู้นั้นจะใช้เพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดจำนวนเงินในการกู้ยืมเงิน 3. เพื่อการจ่ายเงินชดเชย ค่าเวนคืนที่ต้องจ่ายชดเชยให้กับเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน การประเมินราคาหลักทรัพย์จะสามารถกระทำได้อยากเหมาะสม 4. เพื่อเก็บภาษี ภาษีนิยมเก็บจากสินทรัพย์ที่ถือครองโดยทั่วไป จะใช้ราคาประเมินของสินทรัพย์ที่มีการจัดทำขึ้น 5. เพื่อประมาณค่าเช่าทางการตลาด ค่าเช่ามีความสัมพันธ์โดยตรงกับมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ การประเมินราคาจะช่วยให้การตั้งราคาค่าเช่ามีความเหมาะสมกัน เพราะการประเมินจะทำโดยมีมาตราฐานชัดเจน ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— ขอบคุณข้อมูลจาก :  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ Read More