คณะพนักงานบ้านสวยกรุ๊ป เข้าร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 คณะพนักงานบริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฏร์ธานี) จำกัด (มหาชน)  เข้าร่วมลงทะเบียนโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 Read More

บ้านสวยกรุ๊ป เข้าร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

           วันที่ 16 ตุลาคม 2561 คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฏร์ธานี) จำกัด (มหาชน) นำโดย นายพิริยะ ธานีรณานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำคณะพนักงาน เข้าร่วมลงทะเบียนโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 Read More

บ้านสวยกรุ๊ปสนับสนุนกิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตบอล มณฑลทหารบกที่ 45

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน) มอบงบประมาณสนับสนุนเพื่อจัดทำชุดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล แก่ชมรมทีมฟุตบอลกองบัญชาการควบคุม มณฑลทหารบกที่ 45 อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีคุณจิตติยา จิตนุกูล ผู้จัดการส่วนการตลาดเป็นตัวแทนมอบ และในวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ชมรมทีมฟุตบอล กองบัญชาการควบคุม มณฑลทหารบกที่ 45 อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ได้เข้ามอบเสื้อกีฬา เพื่อแสดงความขอบคุณ บริษัทบ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี)จำกัด (มหาชน) ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณจัดทำชุดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล แก่ชมรมฟุตบอล โดย คุณสิรภัทร เวชพราหม พนักงานประชาสัมพันธ์และบริหารงานบุคคล เป็นผู้รับมอบ Read More