สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้าบ้านสวยกรุ๊ป รับส่วนลดจากโรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์

15 Dec

สิทธิพิเศษ สำหรับลูกค้าบ้านสวยกรุ๊ป รับส่วนลดค่าห้องและค่ายา 10% ที่โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ (ยกเว้นรายการยาราคาพิเศษ, รายการเหมาจ่ายตามโปรโมชั่น หรือบริการทันตกรรม) ระยะเวลาการใช้สิทธิ์ 15 ธ.ค. 61 – 31 ก.ค. 62 วิธีการ ลูกค้าแสดง SMS ณ จุดลงทะเบียนของโรงพยาบาล และจุดชำระเงิน พร้อมบัตรประชาชน ข้อมูลเพิ่มเติม www.baansuay.com www.facebook.com/BaansuayGroupSuratthani ติดต่อบ้านสวยกรุ๊ป โทร. 077-963111 ติดต่อโรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ โทร. 077-956789 เงื่อนไข เฉพาะลูกค้าบ้านสวยกรุ๊ป ที่ได้รับ SMS จากโครงการเท่านั้น SMS ที่ส่งจากระบบของบริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน) – งดรับ Forward SMS ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือโปรโมชั่นอื่นๆได้ ส่วนลดไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีพิพาทคำตัดสินใดๆ ของบริษัท ถือเป็นสิ้นสุด ยกเว้นรายการยาราคาพิเศษ, รายการเหมาจ่ายตามโปรโมชั่น หรือบริการทันตกรรม…

บ้านสวยกรุ๊ปร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล สี่สมาน ครั้งที่ 2 เดินวิ่งวิถีไทย เพื่อผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศ

26 Nov

      วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 คุณพิริยะ ธานีรณานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำคณะพนักงาน บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล สี่สมาน ครั้งที่ 2 เดินวิ่งวิถีไทย เพื่อผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศ สานต่อปณิธาณ สมานสามัคคี ส่งต่อกำลังใจเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง ชิงถ้วยพระราชทาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี รายได้ทั้งหมดสมทบทุน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งด้อยโอกาส พร้อมกันนี้ บ้านสวยกรุ๊ป ได้รับเกียรติให้การต้อนรับ ท่านประธานการแข่งขัน พลอากาศตรี นายแพทย์สันติ ศรีเสริมโภค ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านบริการทางการแพทย์ อีกด้วย

บ้านสวยกรุ๊ป ร่วมสนับสนุนของรางวัล แก่งานลอยกระทงแข่งเรือต้นแบบ 8 ฝีพาย วัดนอก 61

19 Nov

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 คุณเอกฉัตร พิชิตชลพันธ์ วิศวกรโครงการ เป็นตัวแทน บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน) มอบพัดลม จำนวน 2 เครื่อง เพื่อสนับสนุนเป็นของรางวัล งานลอยกระทงแข่งเรือต้นแบบ 8 ฝีพาย วัดนอก 61 โดยมีผู้แทนจากวัดราชบุรณะ ต.ท่ามะพลา อ.หลังสวน จ.ชุมพร เป็นผู้รับมอบ

บ้านสวยกรุ๊ป ร่วมทอดกฐิน ณ วัดทุ่งกง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

19 Nov

       วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 คุณพิริยะ ธานีรณานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน) ร่วมกับพี่น้องพุทธศาสนิกชน ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดทุ่งกง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อนำปัจจัยถวายแก่วัด สร้างศาลาคู่เมรุ สำหรับใช้ในพิธีกรรมทางศาสนา

บ้านสวยกรุ๊ปร่วมงานบุญทอดกฐิน ณ วัดพ่วง อ.กาญจนดิษฐ์

15 Nov

     บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน) ร่วมแจกน้ำแร่บ้านสวยกรุ๊ป และผัดไทย แก่พุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมงานบุญทอดกฐิน ณ วัดพ่วง อ.กาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีคุณฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการทอดกฐินในครั้งนี้