บ้านสวยกรุ๊ป ร่วมทอดกฐิน ณ วัดทุ่งกง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

       วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 คุณพิริยะ ธานีรณานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน) ร่วมกับพี่น้องพุทธศาสนิกชน ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดทุ่งกง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อนำปัจจัยถวายแก่วัด สร้างศาลาคู่เมรุ สำหรับใช้ในพิธีกรรมทางศาสนา

Read More

บ้านสวยกรุ๊ปร่วมงานบุญทอดกฐิน ณ วัดพ่วง อ.กาญจนดิษฐ์

     บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน) ร่วมแจกน้ำแร่บ้านสวยกรุ๊ป และผัดไทย แก่พุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมงานบุญทอดกฐิน ณ วัดพ่วง อ.กาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีคุณฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการทอดกฐินในครั้งนี้

Read More