ข้อควรรู้ก่อนซื้อบ้านในฝันหลังแรก

สำหรับหลายๆ คนใฝ่ฝันอยากจะเป็นเจ้าของบ้านสักหลัง เพราะบ้านจะช่วยเติมเต็มชีวิตให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้ซื้อจึงต้องมีการหาข้อมูล และตรวจสอบรายละเอียดต่างๆให้ถี่ถ้วน ไม่ว่า จะเป็นค่าใช้จ่าย หรือความเข้าใจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ เพื่อป้องกันความผิดพลากที่จะตามมาในภายหลัง วันนี้เราจึงนำข้อควรรู้ก่อนซื้อบ้าน มาฝากกันค่ะ   เตรียมความพร้อมเรื่องเงิน สิ่งแรกที่ต้องนึกถึงคือ เงินดาวน์ ที่ควรมีอย่างน้อย 10-20% ของราคาบ้าน เพราะธนาคารมักปล่อยกู้ประมาณ 80-90% ของมูลค่าบ้าน ดังนั้น ลองดูว่าบ้านที่ต้องการราคาเท่าไร มีเงินดาวน์บ้านเพียงพอหรือยัง หรือต้องเก็บออมเงินเพิ่มเติม และการเตรียมเงินค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมต่างๆของธนาคาร การพิจารณาทำเลที่ตั้งโครงการ หลังจากที่ผู้ซื้อประเมินกำลังเงินของตัวเองอย่างถี่ถ้วนแล้ว สิ่งแรกที่ผู้ซื้อจะต้องปฏิบัติคือ การหาข้อมูลเบื้องต้นของบ้านที่ต้องการซื้อ โดยยึดเอาทำเลที่ตั้งที่สมาชิกในครอบครัวสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกที่สุด มาเป็นข้อพิจารณาอันดับแรกได้แก่ การเดินทางไปสถานที่ทำงาน หรือสถานศึกษาของสมาชิกในครอบครัว ซึ่งการเลือกทำเลที่ตั้งของบ้านจะพิจารณาจากความเหมาะสมกับความต้องการและวิถีชีวิตของคนในครอบครัวเป็นหลัก เอกสารการเงินให้พร้อม ข้อนี้สำคัญมาก ๆ ก่อนที่จะเตรียมการยื่นกู้ ต้องเตรียมเอกสารให้ครบ ไม่ว่าจะเป็นสลิปเงินเดือน สเตทเมนท์ 6-12 เดือน เอกสารการเสียภาษี และเอกสารส่วนตัวต่าง ๆ เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน เอกสารการสมรส เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ตรงนี้่ถ้าเราได้เตรียมความพร้อมทั้งหมดก่อนยื่นกู้ เราก็จะสามารถทราบผลการยื่นกู้ได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น สร้างภูมิคุ้มกันให้บ้าน Read More