คุณพิริยะ ธานีรณานนท์

ภาพรวมธุรกิจ

บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ดำเนินธุรกิจหลากหลายประเภท (Variety Property) ประกอบด้วยธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อขายประเภท บ้านเดี่ยว บ้านแฝด โฮมออฟฟิศ ทาวน์โฮม ทาวน์เฮาส์ และ อสังหาริมทรัพย์ให้เช่า ประเภท เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ตลาด และคอมมูนิตี้มอลล์

บ้านสวยน้ำใส

บ้านเดี่ยว

Baansuay @ London Twin Storey

บ้านแฝด

Baansuay Town Home

ทาวน์โฮม/โฮมออฟฟิศ

Baansuay Town House

ทาวน์เฮาส์

บริษัทประสบความสำเร็จในการบริหารโครงการมาแล้ว 70 โครงการ มูลค่ากว่า 7 พันล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากประสบการณ์ ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่ยาวนานกว่า 25 ปี ประกอบกับความเชี่ยวชาญของทีมพันธมิตรทางธุรกิจ และที่ปรึกษาเฉพาะด้าน ทำให้บริษัทมีผลการดำเนินงานที่โดดเด่น มีความแข็งแกร่งทางการเงิน และมีความพร้อมด้านที่ดินในทำเลที่มีศักยภาพสำหรับขยายการลงทุนในอนาคตไปทั่วทั้งพื้นที่ภาคใต้

 

ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 950 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 710 ล้านบาท แบ่งเป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,420 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท มีบริษัทย่อย 3 บริษัท ได้แก่

บริษัท ท่าชนะการเกษตร จำกัด
ทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท (บริษัทถือหุ้น 99.99%)

บริษัท แลนด์ แอนด์เฮาส์วิ่ง จำกัด
ทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท (บริษัทถือหุ้น 99.99%)

บริษัท พีบีเอส แอสเสท จำกัด
ทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาท (บริษัทถือหุ้น 51.00%)