ประวัติบริษัท

บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มาตั้งแต่ปี 2535 และได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทขึ้นเมื่อปี 2542 โดยใช้ชื่อว่า บริษัท วุฒิธานีการโยธา (99) จำกัด และในปี 2546 เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด

บริษัทได้ก่อตั้ง บริษัท ท่าชนะการเกษตร จำกัด ในปี 2551 และบริษัทได้ก่อตั้ง บริษัท แลนด์ แอนด์เฮาส์วิ่ง จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า เพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงในระยะยาว ในปี 2552  และในปี 2554 บริษัทได้ร่วมทุนกับกลุ่ม “นางบุญศรี ปริธีกุล” เพื่อขยายธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในนามของบริษัท ท่าชนะการเกษตร จำกัด ต่อมาในปี 2560 บริษัทได้จัดตั้งบริษัท พีบีเอส แอสเสท จำกัด โดยร่วมทุนกับบริษัทภาคย์ เฟอร์เฟค จำกัด เพื่อขยายธุรกิจไปยังในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และกระบี่ และจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

ด้วยวิสัยทัศน์ของนายพิริยะ ธานีรณานนท์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ที่จะนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อพัฒนาบริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล สร้างความเชื่อมั่นและผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตร พนักงาน สังคม และชุมชน ในระยะยาว บริษัทจึงได้และแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ภายใต้ชื่อ บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา เพื่อเตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai)

ทั้งนี้ “บ้านสวยกรุ๊ป” จะเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายแรกของภาคใต้ที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) นำมาซึ่งความภาคภูมิใจให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานี และภาคใต้

คุณพิริยะ ธานีรณานนท์

คุณพิริยะ ธานีรณานนท์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่