บ้านสวยกรุ๊ปสนับสนุนน้ำแร่กิจกรรมแรลลี่จักรยาน ปั่นวันเดียวเที่ยวท่าข้าม ครั้งที่ 6

04 Aug
BSG Online 04/08/2019 0

วันที่ 3 สิงหาคม 2562

บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน)

สนับสนุนน้ำแร่บ้านสวยกรุ๊ป
แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแรลลี่จักรยาน ปั่นวันเดียวเที่ยวท่าข้าม ครั้งที่ 6

จัดโดยเทศบาลเมืองท่าข้าม
เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยจักรยาน ให้ประชาชนหันมาใช้จักรยานท่องเที่ยวภายในชุมชนและพื้นที่

1 ในกิจกรรมดีดีที่มอบให้ชุมชน
บ้านสวยกรุ๊ป ความภูมิใจของภาคใต้

Leave a Comment

บ้านเดียวบ้านแฝดทาวน์โฮม/โฮมออฟฟิศทาวน์เฮ้าส์